Basa Sunda

Kecap barang [su]

ékol

  1. Alesan anu dijieun-jieun sangkan lepas tina tanggung jawab

Loba ékol, loba alesan; loba ngawadul