Tarjamahan[?]


{{tarjamahan}}
<!--Anjeun bisa niron citakan {{kotak mulai|Tarjamahan}} -- {{kotak akhir}} di handap teterusan pikeun harti kecap séwang-séwangan, masing-masing dibédakan liwat paramétér mimitina (misalkeun {{kotak mulai|harti 1}} jeung {{kotak mulai|harti 2}} jsté). Tingali [[Wiktionary:Tarjamahan]] pikeun panduan nyieun leuwih ti sakolom tarjamahan-->
{{kotak mulai|Tarjamahan}}
*
{{kotak akhir}}

id:Wiktionary:Tarjamahan


Contoh:


{{tarjamahan}}
{{kotak mulai}}
* Inggris: [[translation]]
{{kotak akhir}}

menghasilkan

Tarjamahan[?]

Citakan:kotak mulai

Citakan:kotak akhir


{{tarjamahan}}
{{kotak mulai|Arti 1}}
* Inggris: [[this]]
{{kotak akhir}}
{{kotak mulai|Arti 2}}
* Inggris: [[that]]
{{kotak akhir}}

menghasilkan

Tarjamahan[?]

Citakan:kotak mulai

Citakan:kotak akhir Citakan:kotak mulai

Citakan:kotak akhir