Talun nyaéta hiji kebon anu dipelakan tatangkalan atawa tutuwuhan anu ngabogaan umur panjang.