Warang [ᮝᮛᮀ] nyaéta sésébatan kanggé kolot minantu atanapi mitoha budak urang.