Wiktionary:Kecap salancar

Kecap salancar nya éta kecap anu diwangun ku hiji morfém dasar bébas, anu sok disebut léksém salancar, tanpa parobahan nanaon. Prosés ngawangun kecap salancar disebut ngarékamaya (dérivasi zero). Tina jumlah engangna aya rupa-rupa kecap salancar, di antarana baé:

  1. Kecap salancar saengang, contona: ah, dug, jung, jig, jrut;
  2. Kecap salancar dua engang, contona: ucing, diuk, korsi;
  3. Kecap salancar tilu engang, contona: awéwé, olohok, teureugeus;
  4. Kecap salancar opat engang, contona: barakatak;
  5. Kecap salancar lima engang, contona: bolokotondo.